Therapie

ShinTai

Shin staat voor het bewustzijn. Tai beschrijft het lichaam. De visie achter ShinTai is holistisch. Holisme betekent de mens in zijn geheel zien. Shiatsu is niet alleen een fysieke massage, maar een bewuste aanraking van de mens in zijn totaliteit. Een Shiatsu therapie is een uitnodiging om het eigen lichaam te voelen en zich gevoelens gewaar te worden.

 

Geest (Shin) en lichaam (Tai) zijn twee bestandsvormen die elkaar niet alleen raken, maar die in wezen hetzelfde uitdrukken. Emoties kunnen zich vertalen in lichamelijke spanning of pijn. Fysieke klachten kunnen op den duur verstoringen in het bewustzijn ten gevolge hebben. Ziekte drukt meer uit dan alleen een lichamelijke stoornis. Er zit een betekenis achter. Het aan de buitenkant zichtbare houdt verband met het innerlijke, onzichtbare. Vanuit dit perspectief is een medische behandeling zoals gebruikelijk is in onze westerse traditie, soms niet voldoende. Ziekte vraagt om meer dan een uitsluitend fysieke of alleen psychische aanpak. Shiatsu bevordert het proces van bewustwording over bestaande onbalansen en geeft ruimte voor de integratie van lichaam en geest.

 

Een klacht vraagt om aandacht. Het is niet voldoende, dat iemand van buiten af er aandacht aan besteedt. Een Shiatsu therapie vraagt bereidwilligheid om naar jezelf te luisteren. Er is slechts één persoon, die kan ontdekken, wat het eigen lichaam wil zeggen. Pijn is een boodschapper. Shiatsu kan een manier zijn, om deze boodschap te begrijpen.

 

De intentie van een Shiatsu behandeling gaat dus verder dan een traditionele massage. Shiatsu therapie is niet alleen gericht op de bestrijding van spanning of pijn, maar een ontdekkingsreis naar structuren en patronen in het grensgebied tussen lichaam en geest.

 

Het is prachtig voor een therapeut om lichaam en geest tot ontspanning te brengen en klachten te verhelpen. Maar het is een nog beter resultaat, om lichaam en geest een manier te laten ontdekken, hoe spanning kan worden weggenomen, voordat er klachten ontstaan. Daarvoor moeten patronen herkend en blootgelegd worden. Oude structuren moeten worden opengebroken en stuk voor stuk een nieuwe weg aangeleerd worden. Dat is de weg (Do) van het Shiatsu in de betekenis van Shin (geest) Tai (lichaam).

 

Shiatsu ShinTai

De weg van lichaam en geest

Shin-Tai-Do

Top