Shiatsu

 

De basis van geneeskundig Shiatsu wordt gevormd door de leer van de Meridianen, die in drieduizend jaar niets aan waarde heeft verloren. De Meridianen zijn het energiesysteem van het lichaam waarin het lichaamsspecifieke Qi (meestal vertaald met ‘levensenergie’) circuleert. Qi is de drijvende kracht van alle vitale functies. De Meridianen stromen binnen het lichaam naar binnen en naar buiten, naar boven en naar beneden, gaan in elkaar over en verbinden zo alle afzonderlijke lichaamsdelen tot een geheel (Yin & Yang). Op deze manier ontstaat een regulatief concept van communicatie en verzorging. De Shiatsu-therapeut kan verstoringen in dit systeem oplossen, zodat het evenwicht in het lichaam hersteld wordt.

 

Het begrip ‘Shiatsu’ is van oorsprong Japans en betekent letterlijk duim (Shi) en druk (Atsu). Het is pas ongeveer honderd jaar geleden ontstaan, om een Japanse stroming, die zich wilde onderscheiden van andere,oorspronkelijk Chinese massage methodes, een naam te geven. Onder de naam Shiatsu praktiseren tegenwoordig therapeuten vanuit verschillende scholen met uiteen lopende tradities. Om in Nederland als Shiatsu-therapeut samen te kunnen werken met de zorgverzekeraars, dient men ingeschreven te zijn bij een beroepsorganisatie zoals de Zhong. Om hier als lid te worden geaccepteerd, moet de Shiatsu-therapeut naast zijn minimaal driejarige opleiding op HBO-niveau in bezit zijn van een Diploma Westerse Medische Basiskennis en een geldig EHBO-diploma.

Shiatsu-therapeut

De Shiatsu-therapeut is in staat om de Meridianen te lokaliseren en verstoringen waar te nemen in hun verloop door het lichaam. Het werk van de therapeut begint bij het contact maken met de vitale energie van een lichaam, om zo inzicht te krijgen in het proces en de kracht van de levensfuncties. De klassieke methodes hiervoor zijn observatie, palpatie (voelen) en ondervraging. Bijzondere aandacht wordt traditioneel gegeven aan het beeld van de tong en de pols. Afhankelijk van de gevoeligheid van de therapeut, kan belangrijke informatie over de organische toestand ook middels een Hara-diagnose worden verkregen. Hoe groter het vermogen van de therapeut om al zijn zintuigen al voelend, ziend, ruikend en luisterend waar te kunnen nemen, hoe preciezer de individuele diagnose. En juist daarin ligt, onveranderd sinds duizenden jaren, de kracht van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM), die met haar veelvoudige theorieën de grondslag van de moderne Shiatsu-therapie vormt.

Shiatsu-therapie

Het doel van een Shiatsu-therapie ligt in het behouden (preventie) of herstellen (genezen) van het fysieke en psychische evenwicht. De therapeut zoekt de communicatie met het gewenste energieniveau en manipuleert de energiestroom in het lichaam van zijn cliënt via strekkingen of rotaties van de Meridianen en door druk uit te oefenen met de handpalm of duim langs het verloop van de Meridianen. Het is tevens mogelijk om, net zoals in de klassieke acupunctuur, bepaalde punten (Tsubo’s) op een Meridiaan specifiek te benaderen. Het openen van punten zorgt voor betere doorstroming van de Qi.  Op deze manier kunnen Leegtes (Xu) aangevuld en Voltes (Shi) gereduceerd worden. Ook stromen, die de verkeerde kant opgaan, kunnen terug op de goede weg geleid worden, blokkades opgeheven en stagnaties opgelost worden. Waar de therapeut een ‘te weinig’ tegen komt, zal hij het lichaam stimuleren om het tekort weer aan te vullen. Waar hij daarentegen een ‘te veel’ aantreft, is de intentie om het overschot te minderen.

 

Shiatsu is uitstekend geschikt om klachten te voorkomen en het lichaam en de geest in goede balans te houden. De preventieve kracht van een Shiatsu behandeling ligt in de diepe ontspanning, waardoor het lichaam en de geest in staat gesteld worden om stress af te bouwen en oplopende spanning los te laten. Ontspanning is een actief proces, waarbij de therapeut steeds in contact met zijn cliënt blijft. Een rustgevende aanraking kalmeert de geest en ontspant het zenuwstelsel. Een dynamischere toepassing stimuleert de spieren en verkwikt de geest. Een ervaren therapeut weet zijn therapie optimaal af te stemmen op de huidige behoeftes van het individuele lichaam.

 

De klachten die met Shiatsu kunnen worden behandeld, zijn zeer uiteenlopend. Problemen kunnen zich op elk niveau van het lichaam voordoen. Van oppervlakkige uitwendige aandoeningen tot diep gewortelde inwendige verstoringen. Shiatsu kan verlichting geven, verbetering brengen of eenvoudig het probleem oplossen. Soms is het nodig om een Shiatsu-therapie aan te vullen met begeleidende oefeningen, die thuis gedaan kunnen worden. Soms is het zinvol om een behandeling te combineren met de inname van Chinese kruiden. Ook is in sommige gevallen contact met de huisarts wenselijk, b.v. in verband met het gelijktijdige gebruik van westerse medicatie.

 

De vergoeding van een Shiatsu-therapie is afhankelijk van de individuele aanvullende verzekering.

Top